Glow

Leren in de
klinische praktijk met

Video Fragment Rating

Screenshot Video Fragment Rating
Screenshot van de feedback weergave in Video Fragment Rating

Video Fragment Rating (VFR) is een product ontstaan uit de samenwerking van de afdeling Chirurgie en het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is ontwikkeld door Blauwe Zone uit Leeuwarden.

Met het VFR-systeem selecteren coassistenten en andere lerenden videofragmenten van hun klinische vaardigheden en reflecteren daarop. Op een voor hen geschikt moment bekijken docenten deze fragmenten en voorzien die van concrete feedback.

Recent is aan het programma de mogelijkheid toegevoegd om, voorafgaand aan een klinische activiteit, eerst een voorbeeld video (benchmark) te bekijken.

Het resultaat is:

  • Meer observaties
  • Meer reflecties
  • Meer concrete feedback